Chiếm lĩnh một vị trí trên mạng
Bắt đầu với Google
Hiệu quả. Đơn giản. Minh bạch.
Khám phá Google Domains
Giá trị gia tăng, chi phí không đổi
Domains có mức phí từ 211.970 ₫/năm, bao gồm tính năng bảo vệ quyền riêng tư, hỗ trợ khách hàng 24/7 và phí ICANN.
Cách dễ dàng để có giao diện chuyên nghiệp
Tạo trang web hiện đại với một trong các đối tác xây dựng trang web và thêm email tùy chỉnh từ G Suite.
Có được độ tin cậy của Google
Trải nghiệm tốc độ và tính năng bảo mật bằng máy chủ DNS chạy trên cơ sở hạ tầng của Google.
Hãy bắt đầu